josef chladek

on photobooks and books

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson., Fyra Förläggare, 1985, Helsingborg

 

Hardcover, 86 photographs, edition of 1500. Photographs from Halland, 1932 by C. G. Rosenberg, rephotographed 1983-85 by Gerry Johansson. Text by Jan Olsheden.

Photos from the book below with kind permission from Gerry Johansson

Pages: 94
Place: Helsingborg
Year: 1985
Publisher: Fyra Förläggare
Size: 22 x 25 cm (approx.) Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

 Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

 Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...
Sample page 1 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 1 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 2 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 2 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 3 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 3 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 4 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 4 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 5 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 5 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 6 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 6 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Other books by Gerry Johansson (see all)
Other books tagged Scandinavian (see all)
Other books tagged Black & White (see all)
Other books by Fyra Förläggare (see all)


 

Hardcover, 86 photographs, edition of 1500. Photographs from Halland, 1932 by C. G. Rosenberg, rephotographed 1983-85 by Gerry Johansson. Text by Jan Olsheden.

Photos from the book below with kind permission from Gerry Johansson

Pages: 94
Place: Helsingborg
Year: 1985
Publisher: Fyra Förläggare
Size: 22 x 25 cm (approx.)