josef chladek

on photobooks and books

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson., Fyra Förläggare, 1985, Helsingborg

 

Hardcover, 86 photographs, edition of 1500. Photographs from Halland, 1932 by C. G. Rosenberg, rephotographed 1983-85 by Gerry Johansson. Text by Jan Olsheden.

Photos from the book below with kind permission from Gerry Johansson

Pages: 94
Place: Helsingborg
Year: 1985
Publisher: Fyra Förläggare
Size: 22 x 25 cm (approx.) Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

 Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

 Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...

Gerry Johansson - Halland. Trettiotal och åttiotal. Foto...
Sample page 1 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 1 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 2 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 2 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 3 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 3 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 4 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 4 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 5 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 5 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Sample page 6 for book  Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.

Sample page 6 for book " Gerry Johansson – Halland. Trettiotal och åttiotal. Fotografier av C.G.Rosenberg och Gerry Johansson.", josefchladek.com

Other books by Gerry Johansson (see all)
Other books tagged Black & White (see all)
Other books tagged Scandinavian (see all)
Other books by Fyra Förläggare (see all)


 

Hardcover, 86 photographs, edition of 1500. Photographs from Halland, 1932 by C. G. Rosenberg, rephotographed 1983-85 by Gerry Johansson. Text by Jan Olsheden.

Photos from the book below with kind permission from Gerry Johansson

Pages: 94
Place: Helsingborg
Year: 1985
Publisher: Fyra Förläggare
Size: 22 x 25 cm (approx.)